Translate.

miércoles, 25 de marzo de 2015

Pèndol

Pèndol.

Material: En aquesta pràctica hem utilitzat un peu, un suport, troç de fil per pescar, unes tisores, 3 masses diferents, un cronòmetre, cargol, regle, balança.
Procediment:
  1. Agafar un peu, un suport i un cargol i muntar-lo.
  2. Agafar un troç de fil de pescar mesurar-lo i en un extrem el lliguem en el suport i en l'altre el lliguem a la primera massa abans hem de mirar quan pesa la massa.
  3. Ho deixem caure i que faci 15 oscilacions i amb el cronòmetre mirem quan de temps ha tardat en fer les oscilacions, repetim aquest pas tres vegades més i després fem el mateix però amb una altra massa.
  4. Ara amb la mateixa massa i diferent longitut fem el mateix que abans però per a dos longituts.
Tractament de dades:

1: LONGITUD (30,05)


Temps mitjà (s)
ℇ de temps
ℇ de sensibilitat
temps mitjà ± ℇ de temps


Massa 1 : 70,15 (g)
Oscilacions
Temps (s)

20,285
20,41-20,16/3= 0,08
0,01
20,285±0,08


1
15
20,312
15
20,263
15
20,164
15
20,41Massa 2: 120,53 (g)
Oscilacions
Temps (s)

Temps mitjà (s)
ℇ de temps
ℇ de sensibilitat
temps mitjà ± ℇ de temps


1
15
19,65

19,705
20-19,56/3= 0,15
0,01
19,705 ± 0,15


2
15
203
15
19,564
15
19,61
2: MASSA(70,15)
Longitud 1 : 50,55(cm)
Oscilacions
Temps (s)

Temps mitjà (s)
ℇ de temps
ℇ de sensibilitat
temps mitjà ± ℇ de temps


1
15
25,06

25,1175
25,23-25,05/3= 0,06
0,01
25,1175±0,06


2
15
25,053
15
25,234
15
25,13Longitus 2 : 38,5 (cm)
Oscilacions
Temps (s)

Temps mitjà
ℇ de temps
ℇ de sensibilitat
temps mitjà ± ℇ de temps


1
15
21

21,1025
21,35-20,86/3= 0,16
0,01
21,1025±0,16


2
15
20,863
15
21,354
15
21,2Per a la longitut 1 (50,55) tenim: (T=2π√(l/g) ) → T= 2π√(50,55/ 9,8) = 14,27.   (g=  4π²·l /T²  ) → g= 4π² · 50,55/14,27²= 9,8.

Per a la longitut 2 (38,5) tenim: (T=2π√(l/g) ) → T= 2π√(38,5/9,8)= 12,45. (g=  4π²·l /T²  ) → g= 4π² · 38,5/12,45² = 9,8.