Translate.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Caiguda Lliure amb cèl·lula fotoelectrica

Caiguda Lliure amb cèl·lula fotoelectrica


Material: En aquesta pràctica hem utilitzat un pegament , una balança , una cèl·lula fotoelectrica, un peu, un metre.

Procediment:
  1. Agarfar un peu i dues cèl·lules fotoelectriques i un suport.
  2. posar les cèl·lules fotoelectriques en el peu.
  3. Agafar un pegament y llençar-lo i mirar en la cèl·lula fotoelectrica els segons que ha tardat en caure.
  4. Agafar el metre i mesurar la distància que hi ha entre les dues cèl·lules fotoelectriques.
  5. Posar les dades al portàtil i fer la pràctica a un document.
Formulació Teòrica:
L’equació per a un cos que cau en caiguda vertical és: y=y0+v0t-gt²/2

quan caigui a terra y=0, i l’equació quedarà: y0=gt²/2.

aïllant la g: g=2y0/t²

càcul de l’error de g: ℇg=ℇy0+2ℇt

per calcular-lo ens fa falta:
  • l’error de t (hi ha dos i es tria  el més gros):  màx-min/3 = 0,362 - 0,303 / 3 = 0,32357.
  • i l’error de y: 0,001
així, ens queda l’error de g (usant ℇg=ℇy0+2ℇt ) :

ℇg = ℇy+2ℇt = 0,001 + 2·0,02 = 0,041.

g ens queda:

g = 2·d/t² = 2·0,7/0,32357² = 13,37

i l’expressió final:

g = (12,37 ±  0,32357) m/s.

Tractament de dades:


Massa pegament 34,29 ± 0,01Distància ± 0,001
Temps ± 0,001
1
0,7
0,362
2
0,7
0,336
3
0,7
0,339
4
0,7
0,326
5
0,7
0,305
6
0,7
0,309
7
0,7
0,309
8
0,7
0,32
9
0,7
0,319
10
0,7
0,323
11
0,7
0,329
12
0,7
0,32
13
0,7
0,33
14
0,7
0,303
0,3235714286
Mirjana temps

Mitjana distància


0,32357 ± 0,001

Error de temps = 0,02

0,7

0,7 ± 0,001


Sensibilitat de temps = 0,001

Error distància 0,001
error acc. de temps = 0,02g = 2·d/t² = 2·0,7/0,32357² = 13,37


ℇg = ℇy+2ℇt = 0,001 + 2·0,02 = 0,041.