Translate.

domingo, 14 de diciembre de 2014

Tir parabòlic

Tir parabòlic

Material: En aquesta pràctica hem utilitzat un tros de fusta, un tub pvc , una ampolla d’aigua o coca cola, un tap per tapar la ampolla i posar la balbula, una balbula , cargols, un trepant, bomba l’aire.

Procediment:


 1. Hem agafat el tros de fusta i hem dibuixat 3 angles.
 2. Hem agafat el tub pvc i li hem fet un forat.
 3. En el tros de fusta hem fet forats en cada un dels angles  per poder posar el tub i que s’aguanti.
 4. Hem agafat un tap a mesura de la ampolla i li hem posat una balbula.
 5. Hem posat una mica d’aigua a la ampolla i li hem posat el tap amb la balbula.
 6. Hem posat la ampolla al tub pvc  i li vam donar aire amb la bomba l’aire fins que va sortir la ampolla volant.
 7. Un del grup va anar a veure on va caure la ampolla i va apuntar els metres on va caure.
 8. Aixi 9 vegades, en per a cada angle.
 9. Després amb les dades que teniem hem calculat l’acceleració inicial del canyó.
Formulació teòrica i tractament de dades:


1.png

2.png
3.png

domingo, 23 de noviembre de 2014

Caiguda Lliure amb cèl·lula fotoelectrica

Caiguda Lliure amb cèl·lula fotoelectrica


Material: En aquesta pràctica hem utilitzat un pegament , una balança , una cèl·lula fotoelectrica, un peu, un metre.

Procediment:
 1. Agarfar un peu i dues cèl·lules fotoelectriques i un suport.
 2. posar les cèl·lules fotoelectriques en el peu.
 3. Agafar un pegament y llençar-lo i mirar en la cèl·lula fotoelectrica els segons que ha tardat en caure.
 4. Agafar el metre i mesurar la distància que hi ha entre les dues cèl·lules fotoelectriques.
 5. Posar les dades al portàtil i fer la pràctica a un document.
Formulació Teòrica:
L’equació per a un cos que cau en caiguda vertical és: y=y0+v0t-gt²/2

quan caigui a terra y=0, i l’equació quedarà: y0=gt²/2.

aïllant la g: g=2y0/t²

càcul de l’error de g: ℇg=ℇy0+2ℇt

per calcular-lo ens fa falta:
 • l’error de t (hi ha dos i es tria  el més gros):  màx-min/3 = 0,362 - 0,303 / 3 = 0,32357.
 • i l’error de y: 0,001
així, ens queda l’error de g (usant ℇg=ℇy0+2ℇt ) :

ℇg = ℇy+2ℇt = 0,001 + 2·0,02 = 0,041.

g ens queda:

g = 2·d/t² = 2·0,7/0,32357² = 13,37

i l’expressió final:

g = (12,37 ±  0,32357) m/s.

Tractament de dades:


Massa pegament 34,29 ± 0,01Distància ± 0,001
Temps ± 0,001
1
0,7
0,362
2
0,7
0,336
3
0,7
0,339
4
0,7
0,326
5
0,7
0,305
6
0,7
0,309
7
0,7
0,309
8
0,7
0,32
9
0,7
0,319
10
0,7
0,323
11
0,7
0,329
12
0,7
0,32
13
0,7
0,33
14
0,7
0,303
0,3235714286
Mirjana temps

Mitjana distància


0,32357 ± 0,001

Error de temps = 0,02

0,7

0,7 ± 0,001


Sensibilitat de temps = 0,001

Error distància 0,001
error acc. de temps = 0,02g = 2·d/t² = 2·0,7/0,32357² = 13,37


ℇg = ℇy+2ℇt = 0,001 + 2·0,02 = 0,041.viernes, 24 de octubre de 2014

Pràctica 2 :Caiguda Lliure Proveta

Caiguda Lliure Proveta

Material: En aquesta pràctica hem utilitzat una proveta, una bola de plastilina amb un fil enganxat , oli, un metre per mesurar en cm des d’on llençàvem la bola , el mòbil que ha servit com a cronòmetre, portàtil per fer les taules , balança per pesar la massa.

Procediment:
 1. Agafar una bola de plastilina i posar-li un fil per podem subjectar la plastilina.
 2. Pesar el bola de plastilina i apuntar-ho a la llibreta.
 3. Agafar una proveta.
 4. Posar oli a la proveta.
 5. Agafar el metre i mesurar quant mesura des d’on comença l’oli fins al final de la proveta.
 6. Mentre un company deixa caure la bola de plastilina l’altre posa en marxa el cronòmetre i l’altre apunta el resultat quant la bola ha arribat al final de la proveta , aquest procediment ho hem repetit 15 vegades.
 7. Quan tenim totes les dades que necessitem ho passem tot al portàtil i calculem el temps mitjà i la distància mitjana de cada massa i calculem l’error del temps, sensibilitat del temps, error accidental del temps, error de la distància. Calculem la gravetat de cada massa i el seu error.
Formulació Teòrica:
L’equació per a un cos que cau en caiguda vertical és: y=y0+v0t-gt²/2.

quan caigui a terra y=0, i l’equació quedarà: y0=gt²/2.

aïllant la g: g=2y0/t².

càcul de l’error de g: ℇg=ℇy0+2ℇt

per calcular-lo ens fa falta:
 • l’error de t (hi ha dos i es tria  el més gros):  màx-min/3 = 2,15-1,73/3 = 0,13
 • i l’error de y: 0,01

així, ens queda l’error de g (usant ℇg=ℇy0+2ℇt ) :
 • ℇg = 0,01+2·0,13  = 0,27

g ens queda:

g=2y0/t² = 2·0,24/1,9453² = 0,12

i l’expressió final:

g = (0,12 ± 0,13)m/s
que NO coincideix amb el valor esperat, què és 9,8.

Tractament de dades


Massa Plastilina 14,89 ± 0,01Distància ± (0,01)
Temps ± (0,01)
1
0,24
2,08
2
0,24
2,11
3
0,24
2
4
0,24
2,02
5
0,24
1,73
6
0,24
1,89
7
0,24
1,97
8
0,24
1,93
9
0,24
1,84
10
0,24
2,06
11
0,24
2,15
12
0,24
1,78
13
0,24
1,89
14
0,24
1,82
15
0,24
1,91

Mitjana de temps = 1,9453

Mitjana distància = 0,24


1,9453 ± 0,13

error de temps = 0,13

error distància = 0,01

0,24 ± 0,01


sensibilitat de temps = 0,01


error acc. de temps = 0,13


g = 2·d/t² = 2·0,24/1,9453² = 0,12


error de g = ℇy+2ℇt = 0,01+2·0,13 = 0,27